Vår Strategi


Vår strategi är att uppnå vårt långsiktiga mål om ekonomiskt oberoende genom att bygga en pengamaskin som vi matar med ett kontinuerligt och relativt högt månadssparande. Vi har så pass mycket självinsikt att vi inser att vår strategi kommer uppdateras och förändras allt eftersom vi lär oss allt mer om investerandets sköna konst. Men detta är vår utgångspunkt:

 

ALLMÄNT

Alla investeringar sker på lång sikt, vilket innebär minst tre år upp till livslångt

***

Alla investeringar i svenska värdepapper görs via ISK av skattetekniska och praktiska skäl. Vid senare tillfälle kommer utländska värdepapper investeras via en kapitalförsäkring av skattetekniska skäl

***

Portföljens bas ligger för närvarande i aktieindexfonder. Över tid (flera års sikt) ska portföljen utvecklas till att innehålla mer direkt ägande av aktier

***

Portföljen ska även innehålla en mindre del i ränteindexfonder och kontanter för att dels fungera som en krockkudde vid en eventuell större nedgång på börsen och dels fungera som ”beredskapsfond” vid bättre köplägen

***

Förvaltningsavgifterna ska minimeras

***

Ökningen av direkt ägda aktier ska ske ”på bekostnad” av i första hand aktieindexfonder riktade mot Sverige och Europa, för att undvika att portföljen blir för tungt viktad mot Sverige

***

Den genomsnittliga målavkastningen är 8%

***

Vi placerar enbart kapital i investeringar som vi anser oss förstå

***

FONDER

Portföljen av aktieindexfonder ska ha en god global spridning, med fokus på marknader och/eller branscher som vi inte enkelt kan aktieinvestera själva i

***

Aktivt förvaltade fonder inköps normalt sett inte

***

AKTIER

Direkt ägande i aktier ska ha följande fokus:

- Stora, stabila och kvalitativa företag

- Företag med hög utdelning – allra minst 3%, helst 6-7%

- God historik med många år av stabil och helst årligen ökad utdelning

- Företrädelsevis svenska bolag, men på sikt kommer även utländska (främst amerikanska och europeiska) företag att införskaffas

***

Företagen i portföljen ska på sikt vara runt 50 till antalet och spridda över olika branscher och investmentbolag ska alltid finna bland de utvalda aktierna

***

Vi har en tydlig "buy & hold" strategi där långsiktigt ägande och utdelning är i fokus. Aktieposter avyttras i undantagsfall av exempelvis följande orsaker:

- Bättre företag inom samma bransch har hittats

- Vinsthemtagning då ett företag vuxit till för stor vikt av hela portföljens värde

***

Inget aktieinnehav får utgöra mer än 5% av hela portföljens värde

***

Utdelningar ska återinvesteras i aktier

***

Inga spekulativa aktieinköp ska göras

***

 
Till slut vill jag påminna läsarna om vi i allra högst grad är glada amatörer när det gäller investeringar och att samtliga texter på denna blogg enbart är tänkta som information och inspiration för läsaren (och skribenten). Texterna är personliga reflektioner och funderingar. Vi är alla själva ansvariga för våra egna investeringsbeslut och texterna som publiceras på denna blogg skall inte ses som en uppmuntran att göra specifika placeringar. Skribenterna på Avfart Frihet är på intet sätt ansvariga för dina investeringsbeslut och du skall alltid läsa dessa och andra texter med ett kritiskt förhållningssätt och bilda dig en egen uppfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar