Våra Mål


Lever man ett liv utan mål är risken (eller chansen om man så vill) att man hamnar där man hamnar av en ren slump. Det behöver inte vara helt fel och vissa människor verkar åtminstone på ytan trivas med ett sådant liv. Inte Familjen Avfart Frihet. Vi vill ha ordning och redan och vi har satt upp mål med och för vårt liv. Vi lever ju inte i evighet och vi ser det som vår förbannande skyldighet att se till att få ut så mycket som möjligt av de dagar vi får vandra på den här planeten. Det kanske låter tråkigt och stelbent att sätta upp mål för livet, men vi tror fullt och fast att man får uppleva bra mycket mer och får ett bra mycket rikare (inte bara ekonomiskt) liv om man har tydliga mål och en plan för att nå de målen än om man bara mål- och planlöst flyter med.
Vi sätter kontinuerligt upp nya mål allteftersom vi uppnår de gamla målen eller allteftersom vår prioritering ändras och flera av de mindre målen kommer säkerligen att återkomma i framtida blogginlägg. Här och nu kommer jag fokusera på att beskriva vårt ekonomiska huvudmål, målet för våra barns ekonomi och ekonomiska medvetenhet samt målet för bloggen.
 
Vårt ekonomiska huvudmål
”Vårt mål är att nå ekonomiskt oberoende”
Att vara ekonomisk oberoende skulle ge oss frihet att välja. Välja att sluta lönejobba, att flytta till ett behagligare klimat, att resa och uppleva mer, att driva de projekt vi vill, att skriva en bok eller välja att göra något annat vi verkligen brinner för. Vi vet i dagsläget inte exakt vad vi kommer att göra men vi vet med säkerhet att vi vill ha beslutsrätten att göra vad vi vill, när vi vill, var vi vill och hur vi vill (inom både lagens och rimlighetens gränser förstås).
Vi definierar ekonomiskt oberoende som att ha större passiva inkomster på årsbasis än vad vi har levnadsomkostnader och vi vill nå vårt mål utan någon upplevd försämring i våra levnadsförhållanden. Det innebär att vi inte märkbart vill inkräkta på harmonin med övriga delar av vårt liv och just därför har vi satt dagen då vårt yngsta barn tar studenten som dagen då vi ska vara i hamn. Vi skulle kunna uppnå vårt mål betydligt snabbare, men för oss är livet här och nu under själva resan mot målet så viktigt att vi inte är beredda att gör de uppoffringar som då skulle krävas.
 
Vårt mål för våra barns ekonomi och ekonomiska medvetenhet
”Vårt mål är att ge våra barn ett gott ekonomiskt självförtroende och tillgång till de verktyg som behövs för att kunna bygga sin egen goda ekonomi”
Våra barn har alla sin egen portfölj av investeringar och givetvis vill vi med portföljerna ge dem en ekonomisk grundplåt för resten av deras liv. Men det är faktiskt inte det viktiga. Det viktiga är att de får ett ekonomiskt självförtroende, ett sunt förhållningssätt till sin egen ekonomi, att de förstår och kan använda de verktyg som finns. Av den anledningen kommer de vid lämplig tidpunkt allt eftersom de växer upp och mognar få tjäna egna pengar, de kommer att själva få förvalta dessa pengar med vårt stöd, de kommer introduceras till de portföljer vi skapat åt dem och till sist kommer de få ta över förvaltningen och beslutanderätten över deras respektive portfölj.
 
Vårt mål med bloggen
”Vårt mål är att bloggen ska hjälpa oss strukturera upp våra tankar kring sparande och investeringar, samt att hjälpa oss finna harmonin mellan vårt långsiktiga ekonomiska huvudmål samt livet här och nu”
Som ni märker är bloggen som sådant ett sekundärt mål och är huvudsak där för att säkerställa att vi når vårt primära mål. Alltså sticker jag inte under stolen med att syftet med bloggen i högsta grad är egoistiskt. Men jag hoppas och tror samtidigt att bloggen kan fungera som inspirations- och kunskapskälla för andra. På samma sätt hoppas och tror jag att vi via kommentarer från er läsare kan få bli lite ifrågasätta och utmanade så att vi på så sätt tar oss ytterligare något steg mot vårt mål om ekonomisk oberoende.
Eftersom framförallt jag (Herr Avfart Frihet) gillar att skriva så hoppas jag naturligtvis att jag genom bloggen ska får utlopp för skrivklådan och ha en massa kul på vägen. Förhoppningsvis kommer det att märkas att jag haft kul när jag skrev genom att det är kul att läsa.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar